Komunikacja

Nowoczesne metody komunikacji, teleconferencing, screen-sharing umożliwiają prezentacje realizacji twojego pomysłu.

"Umiemy się zachować przed kamera internetową, umiemy sięgnąć po telefon gdy informacje potrzebne są na teraz. Nasze telekonferencje mają swój termin i uwzględniają kalendarz klienta. Prezentujemy wykonany projekt własnymi słowami i jesteśmy dostępni do pytań i odpowiedzi."