Rozwiązania dedykowane

Rozwiązania dedykowane to strony internetowe lub aplikacje o nietypowej charakterystyce lub posiadające rozbudowaną funkcjonalność. Realizacja zadania poprzedzona jest podpisaniem umowy precyzującej formę i zakres wykonywanych usług.

 1. Uzgodnienie oczekiwań i wymagań
 2. Wycena i przesłanie oferty
 3. Analiza i projektowanie
 4. Prezentacja projektu
 5. Podpisanie umowy
 6. Implementacja projektu
 7. Testowanie
 8. Akceptacja przez Klienta gotowego produktu
 9. Uregulowanie płatności zgodnie z umową
 10. Publikacja/przekazanie produktu
 11. Usunięcie ewentualnych błędów wykrytych po przekazaniu produktu