2015

Programowanie w firmie Sage Polska nad Systemem obsługi klienta Sage CRM dla UKI.